Měna:


Jazyk:

Čeština  English  
Nákupní košík:   0Smart Decoder


TM Custom box

Výrobci


Zámkař - rámcová osnova kurzu


Nový termín rekvalifikačního kurzu Zámkař: 9. září 2017 - 18. prosinec 2017 (Sokolov)

 

Středisko Sokolov:

09. 09. 2017
MZS - vznik a vývoj, základní metody překonávání, způsoby ochran 
10. 09. 2017

MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran

23. 09. 2017

MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran

24. 09. 2017
Montáž MZS - správná montáž, chyby v montáži. SGHK - vytvoření SGHK, montáž, rozšíření
30. 09. 2017

Mechatronické zámkové systémy - biometrické čtečky aj. varianty


 

Středisko Sokolov:

01. 10. 2017
Dveřní hardware - kování, dveřní zavírače, paniková kování a ostatní dveřní příslušenství
14. 10. 2017
Dveřní zavírače - druhy, montáž, nastavení a servis
15. 10. 2017
Dveřní koordinátory - automatické koordinované uzavírání dveří
21. 10. 2017
Normativní požadavky
22. 10. 2017
Elektromechanické a elektromotorické dveřní příslušenství


 

Středisko Sokolov:

04. 11. 2017

Druhy uzamykacých systémů v autoprůmyslu a jejich překonávání

05. 11. 2017

Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran

11. 11. 2017

Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran

12. 11. 2017

Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran

25. 11. 2017

Autozámky - servis a chyby v montáži


 

Středisko Sokolov:

26. 11. 2017
Trezorové zámky - vznik a vývoj, základní metody překonávání
02. 12. 2017

Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran

03. 12. 2017

Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran

16. 12. 2017

Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran

17. 12. 2017

Trezorové zámky - montáž a chyby v montáži. Písemná a praktická závěrečná zkouška 18. 12. 2017


Bezpečnost práce a požární ochrana je součástí všech modulů kurzu

Pro uchazeče/zájemce o zaměstnání, vedené na pracovním úřadě:

V rámci nové formy tzv. zvolené rekvalifikace si uchazeč/zájemce o zaměstnání může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit. Jako jediné školicí středisko v ČR nabízíme rekvalifikační kurz pro pracovní činnost Technik mechanických zábran.

Rekvalifikace se uskutečňuje:

1. na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Dohoda o rekvalifikaci musí být uzavřena písemně. (§ 109 odst.1 a 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

2. dle § 109a - zvolená rekvalifikace. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předkládá na příslušný úřad práce svůj požadavek, který je následně posuzován v odborné komisi. Ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci je posuzováno období tří po sobě následujících let - v tomto období nesmí částka poskytnutá úřadem práce na zvolené rekvalifikace přesáhnout 50 000 Kč. V případě neúspěšného ukončení rekvalifikace hradí náklady rekvalifikace uchazeč / zájemce o zaměstnání.

Jak se přihlásit do kurzu?
Vše vám rádi vysvětlí na Vašem úřadě práce, na odděleních zprostředkování a poradenství. Potřebné formuláře a spoustu informací najdete na portále Ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz.

Potřebujete více informací?
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na courses@locksmith.cz nebo na tel. 777 714 762.Přihláška do kurzu: